OSP w Kruszwicy Mieczysł‚aw Musiał‚owski Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy, jej czł‚onkowie, osiągnię™cia, historia, wyposażenie. 2009 - 2018 1024 polski ===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

SANKCJE KARNE

Za spowodowanie pożaru przewidziane są sankcje karne zawarte w ustawie Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
Ściganie przestępstw może być prowadzone z urzędu lub w wyniku złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

W świetle Kodeksu Karnego pojęcie pożaru lub zagrożenia pożarem należy rozpatrywać w dwóch kryteriach:
 • Art. l § 1 "Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary poprzez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia".
 • Art. 2 "Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi".
 • Art. 162 § l. "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat".
 • Art. 162 § 2. "Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej".
 • Art. 163 § 1. "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
  • pożaru,
  • zawalenia budowli (...),
  • eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii (...)
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat".
 • Art. 163 § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 • Art. 163 § 3 - Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
 • Art.164 § 1. "Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".
 • Art.165 § 1. "Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach:
  • ( ... )
  • ust.3 powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia (...) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".
 • Art.220 § 1. "Kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".
 • Art.220 § 2. "Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".


linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 370787 gościem na Naszej stronie.


o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2018