===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

A L A R M

NALOT     POWIETRZNY

SPOSÓB OGŁOSZENIA

akustyczny system alarmowy :

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty - Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy
POSŁUCHAJ 15 sek : 5 sek

środki masowego przekazu :

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla miasta Kruszwicy.

wizualny znak alarmowy :

Czerwony kwadrat         flaga czerwony kwadrat

Opis zachowania

Alarm powietrzny nadawany jest w warunkach wojennych tzn. gdy nasze państwo wypowiedziało wojnę lub zostało napadnięte przez inne państwo.
Rozpatrując ten aspekt głębiej i biorąc pod uwagą działania MSZ myślę, że taka ewentualność jest bardzo odległa, wręcz nie możliwa. Ten kierunek myślenia niestety nie zwalnia z tolerancji braku wiedzy o tym zagrożeniu.

O alarmie powietrznym mówimy gdy obserwatorzy wypatrzyli eskadrę (grupę ) samolotów zazwyczaj bombowców zbliżających sie do nas z zamiarem zrzucenia znacznej ilości bomb lotniczych dla zniszczenia naszego pięknego miasteczka. Incydent taki zwany nalotem znamy z dokumentacji ostatniej wojny. Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • przerwać wykonywane czynności;
 • ubrać się,
 • zabrać najważniejsze dokumenty osobiste, zapas żywności? indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy na baterie i inne przedmioty w zależniości od indywidulanych potrzeb,
 • wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub bezpiecznikami);
 • odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór);
 • wygasić paleniska w piecach, kuchenkach, kominkach;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • sprawdzić, czy alarm usłyszeli sąsiedzi;
 • bezzwłocznie udać się do najbliższego ukrycia lub schronu.
 • W schronie lub ukryciu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb ochronnych.
 • Osoby, które nie zdążyły dotrzeć do schronu, powinny ukryć się za trwałymi zasłonami i w zagłębieniach terenu z dala od wysokich budynków.
 • Po ogłoszeniu alarmu powietrznego ruch uliczny zostaje zatrzymany. Należy zadbać o to, aby parkujące pojazdy nie tarasowały tras przejazdu.

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym, podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne

 • zatrzymać pojazd i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukryć
 • Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.


SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU

akustyczny system alarmowy :

POSŁUCHAJ
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

środki masowego przekazu :


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla miasta Kruszwicy

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • gdy w pobliżu znadują się zniszczone budynki przystąpić do odgruzowania dróg komunikacyjnych i sprawdzenia czy pod gruzami nikt nie pozostał.
 • udzielić pomocy wszystkim poszkodowanym
 • powrócić do uprzednio wykonywanych czynności

D A L E J == >            linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 429 gościem na Naszej stronie.

o     429     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024