===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

E W A K U A C J A

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
 • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownicy służby zabezpieczenia obiektu

EWAKUACJA   MIENIA

Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Ewakuacja mienia odbywa się za zgodą kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą, oraz z zachowaniem następujących aspektów:

 1. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi
 2. Należy ją rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów
 3. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, niepowodujący utrudnień w innych działaniach
 4. Prezes / właściciel lub osoba go zastępująca powinna określić pomieszczenia, z których należy wynieść mienie oraz miejsce jego lokalizacji
 5. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, zalicza się:
  • Pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia
  • Pomieszczenia sąsiednie (w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów pożarowych (dymu)
  • Pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej


Ratowane przedmioty powinny być składowane w miejscu bezpiecznym i poddane nadzorowi służby ochrony, Policję lub inną do tego wyznaczona osobę przez właściciela w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą.


linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 392 gościem na Naszej stronie.

o     392     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024