OSP w Kruszwicy Mieczysł‚aw Musiał‚owski Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy, jej czł‚onkowie, osiągnię™cia, historia, wyposażenie. 2009 - 2018 1024 polski ===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

ALARM   BOMBOWY

KONTROLA OBIEKTU I WIARYGODNOŚCI

Administrator / zarządca, lub osoba wyznaczona nakazuje sprawdzenie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, poszczególnych pomieszczeń:
 • użytkownicy pomieszczeń sprawdzają swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. w pozostałych pomieszczeniach wyznaczone osoby szukają przedmiotów, rzeczy, urządzeń, paczek itp., których wcześniej nie było lub nie zostały pożucone
 • szukasz śladów przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń
 • szukasz zmian w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy urządzeń,
 • szukasz sygnałów lub dźwięków ( np. świecące elementy elektroniczne, dźwięki mechanizmów zegarowych itp.).

UWAGA !!!
Sprawdzenia nie realizuje się, gdy osoba informująca o podłożeniu ładunku wybuchowego poinformowała o krótkim czasie eksplozji. W tym przypadku niezależnie od stopnia wiarygodności informacji należy przeprowadzić ewakuację obiektu.

ZNALEZIENIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

Zlokalizowanych rzeczy lub urządzeń, których w ocenie pracowników przedtem nie było a zachodzi podejrzenie, iż może to być ładunek wybuchowy, natomiast należy wykonać następujące czynności:
 • w żadnym wypadku nie wolno dotykać przedmiotu / torby
 • Nie zbliżać się z urządzeniami elektronicznymi takimi jak telefon
 • Natychmiast opuścić pomieszczenie, w którym znaleziono podejrzany przedmiot, zamykając je
 • O zlokalizowaniu pakunku niezwłocznie powiadomić administratora / kierownika akcji poszukiwawczej
 • jeżeli podejrzany przedmiot zostanie znaleziony na korytarzach lub w toaletach, należy zabezpieczyć miejsce znalezienia przed dostępem innych osób i wyznaczyć strefę zagrożenia
 • Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

EWAKUACJA

W porozumieniu doraźnym kierownikiem akcji ratowniczej zarządza się ewakuację ludzi z obiektu
 • Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon
 • Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki itp.)
 • Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem
 • Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji kieruj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami upoważnionych osób. Ze względu na sytuacje kierunek niezawsze musi być zgodny z biało - zielonymi tabliczkami kierunkowymi (ewakuacyjnymi)
 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze !

OBOWIĄZKI     DOWODZĄCEGO

 • Po przybyciu Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego (NGRMP), osoba dotychczas dowodząca przekazuje jej dowódcy wszelkie informacje dotyczące zdarzenia, wskazuje miejsca zlokalizowanych podejrzanych przedmiotów i punkty newralgiczne w obiekcie oraz plany budynku
 • Dowódca NGRMP po przybyciu do obiektu przejmuje kierowanie działaniem dotyczącymi neutralizacji ładunku wybuchowego i wyznacza strefę zagrożenia
 • Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów
 • Dyrektor, zarządca lub osoba upoważniona obowiązana jest udzielać dowódcy NGRMP wszechstronnej pomocy podczas prowadzenia akcji
 • Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań i ewentualnym zneutralizowaniu podłożonych ładunków wybuchowych, przekazuje protokolarnie obiekt

ZAPAMIĘTAJ !!!
jesli widzisz "bombę" , to ona "widzi" też ciebie,
a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 370780 gościem na Naszej stronie.


o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2018