===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

C Z A D
czyli     TLENEK   WĘGLA

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), jest nieco lżejszy od powietrza (Dp=1,1), co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć przez uduszenie.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.
Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem napływu odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.
Czynniki wpływające na zagrożenie:
 1. pozaklejane kratki wentylacyjne
 2. brak otworów wentylacyjnych (dolnych) w drzwiach łazienkowych
 3. brak regularnych kontroli drożności przewodów kominowych, wentylacyjnych i nawiewnych
 4. Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione)
 5. brak kontroli stanu zużycia i regulacji palnika gazowego
 6. złe nastawy automatyki pieca grzewczego powodujący przedwczesne zamkniecie paleniska pieca lub kuchni
 7. W budynkach wielorodzinnych nieszczelności w równoległych przewodach wentylacyjnych i kominowych (przebicia, pęknięcia, przedmuchy)
 8. Brak sygnalizacji (czujników), które alarmowałyby ludzi o obecności tlenku węgla
 9. Wystąpienie inwersji - tzw ciągu zwrotnego czyli nawiewu z kratki wentylacyjnej
 10. Czad może powstać także podczas pożaru
 11. Wysiłek fizyczny a raczej przyspieszona wentylacja płuc wpływa na szybsze wchłanianie czadu do organizmu
 12. Nie stosować urządzeń (palników) bez stosownych dopuszczeń i certyfikatów
 13. nie zostawiaj samochodu w garażu pod domem z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
 14. Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń do przewodów kominowych
 15. nie bagatelizuj takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej
 16. Dbaj o środowisko i swoje urządzenie, nie spalaj plastiku, ubrań itp. one skutecznie zatykają kominy oblepiając je sadzą
Należy wyjaśnić jedną kwestie: tlenek węgla = czad powstaje w reakcji niepełnego spalania płomieniowego. Więc jeśli ktoś mieszka w tzw. bloku (ma ogrzewanie centralne), w kuchni gotuje płytami elektrycznymi (nie używa gazu) to zagrożenie czadem w jego mieszkaniu nie wystąpi !

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

Ratownicy wyszczególniają etapy zatrucia:

lekkie zatrucie - lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie,
średnie zatrucie - nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca,
ciężkie zatrucie - drgawki, utrata przytomności, śpiączka.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, otworzyć okna
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze
- zgasić płomień by zatrzymać dalsze wydzielanie się czadu

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE KOMINÓW

Zgodnie z Art. 61 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 tekst jednolity - z późniejszymi zmianami), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym.
Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania budynku okresowej kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca ma obowiązek zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę należy zlecić osobie posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek potwierdzić kontrolę protokołem, w którym powinna opisać usterki i uchybienia, a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki (Art. 70 ustawy Prawo budowlane).

Obiekty budowlane podlegają również przepisom Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.). § 34 cytowanego rozporządzenia nakłada obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych, określa również częstotliwość dokonywania czyszczeń.
- Raz w miesiącu czyszczeniu należy poddawać przewody kominowe od palenisk zakładów żywienia zbiorowego.
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy poddać czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel).
- Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
- Przewody wentylacyjne należy poddawać czyszczeniu co najmniej raz w roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) § 19 mówi, ze naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom. Natomiast jeśli chodzi o czyszczenie przewodów kominowych, można dokonywać tego samodzielnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, co dopuszcza § 34 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719). W innych budynkach powinni wykonywać te czynności fachowcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Pamiętaj aby systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu i samodzielnie się utrzymywać.

SANKCJE:

Kodeks wykroczeń ustawa z dnia 20-05-1971 roku
Art. 82 § 1 mówi "Kto … utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Stan prawny 12.2014 rok


linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 366 gościem na Naszej stronie.

o     366     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024