OSP w Kruszwicy Mieczysł‚aw Musiał‚owski Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy, jej czł‚onkowie, osiągnię™cia, historia, wyposażenie. 2009 - 2018 1024 polski ===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

CHIŃSKIE    LAMPIONY     LATAJĄCE


Polacy ulegają urokowi tradycji i zwyczajów różnych kultur i narodów. Jedna z nich to sprowadzane z Chin latające lampiony wypuszczane podczas różnych imprez okolicznościowych i plenerowych.

Chiński lampion - sprzedawany detalicznie zestaw sklejonej cienkiej, kolorowanej bibuły z uchwytem do podwieszenia kostki paździerzowej nasączonej parafiną lub inną łatwopalną substancją. Całość po rozłożeniu, zmontowaniu i podpaleniu unosi się w powietrzu. Wykorzystuje reakcję fizyczną opartą na unoszeniu ogrzanego powietrza, a niska masa własna mu na to pozwala.

Strażacy ostrzegają:

 1. w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów
 2. jest możliwość zapalenia się powłoki lampionu. Lampion wtedy gwałtownie spada dopalając się na ziemi i podpalając otoczenie
 3. Osoba podpalająca nie jest w stanie przewidzieć, jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie
 4. chińskie lampiony traktowane są, jako otwarte źródła ognia
 5. Chińskie lampiony, jako niekontrolowane obiekty latające stanowią duże zagrożenie dla ruchu lotniczego
Puszczający chińskie lampiony łamią przepisy prawa:
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
 1. § 4 pkt. 1. ust. 5 zabronione jest m. in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów
 2. § 41 ust. 3 zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych
 3. § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi

Adekwatnie do powyższego puszczanie chińskich lampionów traktowane będzie jak niewłaściwe posługiwanie się otwartym ogniem .

Zapis ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) w art. 82 § 1. ust. 1 - kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
  Art. 163.
 1. § 1 Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
 2. § 2 Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
 3. § 3 Jeżeli następstwem pożaru jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

 4. Art. 164
 5. § 1 Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
 6. § 2 Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Mając na uwadze faktyczne zagrożenie powstania pożaru m. in. łąk, łanów zbóż, lasów oraz zabudowań, a tym samym zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt stwarzane przez chińskie lampiony latające, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń stoi na stanowisku, iż używanie przedmiotowych lampionów powinno zostać wprost prawnie zabronione. W tym celu Komendant Główny PSP wnioskował do Prezesa UOKiK pismem BZ-I-077/20-9/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. o wprowadzenie formalnego zakazu ich użytkowania.

Na terenie Austrii i w kilku landach w Niemczech prawnie zabrania się sprzedaży, dystrybucji i stosowania lampionów.

linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 370700 gościem na Naszej stronie.


o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2018