===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

H I S T O R I A

Działalność kulturalna OSP w Kruszwicy

OSP w Kruszwicy obok swojej podstawowej działalności pożarniczej i szkoleniowej zajmowała się również krzewieniem kultury w mieście. Straż Pożarna była jednym z najważniejszych organizatorów zabaw tanecznych. Strażacy przygotowywali zabawy, prowadzili wyszynk, opłacali orkiestrę, pełnili służbę porządkową. Zabawy odbywały się przy różnych okazjach m. in. podczas karnawału, przy okazji jubileuszów działalności straży itp. Szczególną popularnością cieszyły się zabawy sylwestrowe i wieczornice. Zabawy sylwestrowe niejednokrotnie rozpoczynały się od koncertów sylwestrowych, a dopiero potem odbywały się tańce. Przygotowywano różne dodatkowe atrakcje jak np. pokaz sztucznych ogni, loteria fantowa i inne. Druh Stanisław Daleszyński udostępniał bezpłatnie salę i fortepian. Dochód uzyskany z organizacji zabaw zasilał kasę kruszwickiej OSP. Oprócz tego członkowie straży mieli bezpłatny wstęp na tańce, a ich krewni mieli wstęp po obniżonych kosztach.

Strażacy kruszwiccy organizowali też gwiazdki dla dzieci członków OSP. Wynajmowano i przygotowywano salę, kupowano podarki dla dzieci, u miejscowego piekarza zamawiano ciasta i inne wypieki.

Oprócz zabaw tanecznych i wigilii organizowano także występy teatralne. W 1922 r. strażacy wystawili np. sztukę pt. "Pożar na Śródce". Spektakl wyreżyserował p. Bikert. Z powodu niskiej frekwencji na przedstawieniu przedsięwzięcie nie opłaciło się. Przychód wynosił 54 480 mln, a rozchód 69 854 mln. Strażacy ustalili, że powstały niedobór zostanie pokryty z wcześniejszych wpływów i darowizn.

Niemałą rolę w życiu kulturalnym miasta odegrały jubileusze 25- lecia i 40- lecia OSP w Kruszwicy. W 1923 r. straż obchodziła 25- lecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza, podczas której ksiądz prałat wygłosił przemówienie o zaszczytnej i wzniosłej działalności strażaków. Rozdano dyplomy za 25- letnią działalność dla A. Krolla, Walentego Grześkowiaka i Stanisława Szulca. Odbyły się pokazowe ćwiczenia, zabawa taneczna oraz pokazy z płonącymi pochodniami i pokaz sztucznych ogni.

W dniach 14 - 15 sierpnia 1937 r. obchodzono 40- lecie straży. W pierwszym dniu jubileuszu odbyła się defilada oddziału. Trasa pochodu z taborem prowadziła od Rynku, przez ulicę Rybacką, Fabryczną, Kolejową, z powrotem do Rynku i na ulicę Zamkową. Następnego dnia została odprawiona msza święta za zmarłych członków OSP. Po południu na zebraniu straży odczytano historię OSP, odbył się koncert, gry i zabawy dla dzieci.

Strażacy kruszwiccy brali też gremialny udział w uroczystościach kościelnych. Uczestniczyli min. w uroczystościach poświęcenia kaplicy św. Teresy, która to uroczystość odbyła się 11 sierpnia 1929 r.

Ważnym wydarzeniem dla kruszwickiej straży była uroczystość poświęcenia sztandaru jednostki. 31 lipca 1927 r. o godz. 12.30 nastąpiło poświęcenie sztandaru, który to fakt hucznie świętowano na popołudniowej zabawie tanecznej.

We wrześniu 1927 r. powołano Orkiestrę Dętą przy OSP w Kruszwicy. Strażacy kruszwiccy podobnie jak ochotnicze straże w kraju chcieli posiadać orkiestrę, gdyż dawało to prestiż, skupiało uwagę ogółu na organizacji strażackiej podczas wszelkich uroczystości. Kruszwicka OSP zdecydowała się zakupić sprzęt muzyczny w Bydgoszczy, na kapelmistrza powołano nauczyciela muzyki Władysława Hernaskiego. Ustalono również regulamin orkiestry i przeprowadzono nabór. W wyniku zaciągu do orkiestry ilość członków OSP wzrosła do ponad stu osób. Orkiestra pana Hernaskiego towarzyszyła odtąd wszystkim uroczystościom, w których uczestniczyli strażacy. Niestety po początkowym sukcesie orkiestra zawiodła, stała się powodem rozlicznych kłopotów. Niedługo po jej utworzeniu w styczniu 1928 r. podczas zabawy karnawałowej doszło do karczemnej awantury ze znacznym udziałem muzyków z orkiestry. Kapelmistrz Hernaski winą obarczył tylko jednego z druhów, który został wykluczony ze straży. W 1930 r. zwolniono także samego kapelmistrza, oskarżając go o niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Wreszcie po wielu nieporozumieniach i niesnaskach w 1932 r. orkiestra została zlikwidowana, a instrumenty zostały sprzedane.

Pomimo kilku niepowodzeń Straż Pożarna w Kruszwicy była w okresie dwudziestolecia międzywojennego jednym z najważniejszych organizatorów i animatorów życia kulturalnego w mieście i najbliższej okolicy.


autor - Jacek KACZMAREK
artykuł jest wycinkiem pracy licencjackiej pt.:
"Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy w latach 1897-1945"

rulon

Jesteś 420 gościem na Naszej stronie.

o     420     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024